Baseball i Norge

NBL, eller Norsk Baseball Liga, om du vil, er navnet på den norske baseballserien. I 2014 hadde denne serien totalt 12 lag, fordelt på tre grupperinger. NBL 1 er det høyeste nivået, mens NBL2 ØST og NBL2 VEST, er nivå to fordelt geografisk på begge sider av landet. På toppnivået var det i 2014 seks deltakende lag, hvorav fem av lagene var fra Oslo-området, og et lag var fra Trondheim. I NBL 2 er det tre deltagende lag i hver av regionsseriene. Lagene her er spredt fra Moss, Fredrikstad og Oslo i øst til Kristiansand, Stavanger og Bergen i vest. Det er med andre ord Sør-Norge som har slengt seg på baseballbølgen, med Trondheim som den nordligste representerte byen.På lagene i den norske ligaen er det stor overvekt av spillere med ikke-norsk opprinnelse, som gjerne har spilt i USA eller andre steder hvor baseball er større enn det er i Norge. Dette er heldig for det norske baseballmiljøet, ettersom de vil være med på å heve nivået og bringe ny inspirasjon til norske spillere. Så lenge Major League Baseball har eksistert i USA, har kun tre norskfødte utøvere spilt i serien.